Sluiten

Gestructureerde regelgeving:
EPB-pedia van het Vlaams Energieagentschap

ebp-pedia-home

Hoe woon je energiezuinig? Het Vlaams Energieagentschap (VEA) verzamelt alle informatie over die regelgeving. ‘Verslaggevers’ helpen je om de normen voor energieprestaties en binnenklimaat (EPB) na te leven. Maar na verloop van tijd werd het voor de medewerkers van het VEA moeilijk om alle documenten, webpagina’s, FAQ’s enz. te onderhouden. Voor de EPB-verslaggevers werd het er niet eenvoudiger op om snel een antwoord te vinden op vragen.

Nieuwe structuur, duidelijkere teksten

Het VEA wilde de informatie over de regelgeving dus stroomlijnen. Dat begon met één nieuwe structuur, op het web, die gemakkelijk te onderhouden is. Ook de teksten zelf moesten leesbaarder. Zo onstond het idee voor een EPB-pedia (inderdaad: EPB + Wikipedia). Flow begeleidde het VEA van bij de start van het project tot de live-datum.

Gedaan met nadenken of de informatie nu in een FAQ, pdf of als bijlage bij een VEA-nieuwsbrief te vinden is. Netwerk Architecten Vlaanderen

Samen met User Benefit organiseerde Flow workshops voor het VEA-personeel, de verslaggevers en architecten. Dat resulteerde in een informatiearchitectuur, metadata en type-pagina’s. Daarna herschreef en herstructureerde Elien alle info over ventilatie, één onderdeel van de site. Op basis van dat model herwerkten de medewerkers van het VEA zelf de rest. Ze kregen daarvoor een intensieve opleiding in gestructureerd schrijven in hun eigen Drupal-omgeving.

Individuele coaching bij de hardnekkige stukken

Om het VEA verder te helpen bij het herschrijven van hun teksten hielden we ook coachingsessies. Zo konden we de individuele medewerkers helpen met de meest hardnekkige onderwerpen (wat erg gewaardeerd werd). Ten slotte zorgde Lisa voor een lanceringsfilmpje. EPB-pedia staat sinds 30 maart online.

Flow heeft van de EPB-pedia een haalbaar project gemaakt.
Eenvoud siert.Anneleen Haers, VEA