Sluiten

Kunnen je klanten je antwoorden VINDEN?
Met een enquête kun je hen beter helpen (1/3)

Zoals van alle informatie die bij je product hoort, zowel letterlijk als online, eis je ook van je technische informatie dat die top is. Of je ze nu ontwikkelt omwille van klanttevredenheid, veiligheid of marketing – luisteren naar de gebruikers is hoe dan ook essentieel. Denk er wel aan dat deze gebruikers niet voor Inkoop, ICT, Project- of Lijnmanagement werken: het zijn degenen die je product en dus ook je documentatie daadwerkelijk gebruiken bij het uitoefenen van hun job.

Je hebt hoogstwaarschijnlijk gegevens tot je beschikking die inzicht verschaffen in het gedrag van die gebruikers. Om die aan te vullen met meer kwalitatieve inzichten, kun je een enquête gebruiken. Zo’n enquête spreekt rechtstreeks tot de eindgebruiker van je product en hopelijk ook van je documentatie. De vragen zijn bedoeld om meer te weten te komen over de eindgebruikers en hun werkomgeving, en om rechtstreeks van de bron te horen waar verbeteringen nodig zijn.

Ze zijn onderverdeeld in drie categorieën: vindbaar, bruikbaar en aantrekkelijk.

Is de technische informatie vindbaar?

In dit eerste deel zoeken we een antwoord op de eerste van de drie groepen vragen, de belangrijkste groep. In het kort: “Is het er?”, met als subcategorieën: beschikbaar / toegankelijk / gericht.

Bereid je voor op onverbloemde antwoorden.

Beschikbaar

 • Heb je wat je nodig hebt?
 • Welke documenten gebruik je het meest?
 • Gebruiken jij of je collega’s documenten die je zelf hebt gemaakt?
 • Is er iets dat je niet nodig hebt, maar toch krijgt?

Toegankelijk

 • Hoe krijg je toegang tot de informatie?
 • Heb je gemakkelijk toegang tot wat je nodig hebt?
 • Hoe verhoudt dat zich tot documentatie voor andere producten?

Gericht

 • Is het duidelijk welke documenten voor jou zijn?
 • Heeft elk document een duidelijk doel?
 • Is de documentatie zo georganiseerd dat het je helpt bij je werk?
 • Hoe zou jij het organiseren?

Deze vragenlijst in Excel

Wil je de volledige vragenlijst in Excel, met scoremethode? Neem contact op met Flow.