Sluiten

Kunnen je klanten je antwoorden GEBRUIKEN?
Met een enquête kun je hen beter helpen (2/3)

Zoals van alle informatie die bij je product hoort, zowel letterlijk als online, eis je ook van je technische documentatie dat die top is. Of je ze nu ontwikkelt omwille van klanttevredenheid, veiligheid of marketing – luisteren naar de gebruikers is hoe dan ook essentieel. Denk er wel aan dat deze gebruikers niet voor Inkoop, ICT, Project- of Lijnmanagement werken: het zijn degenen die je product en dus ook je documentatie daadwerkelijk gebruiken bij het uitoefenen van hun job.

Je hebt hoogstwaarschijnlijk gegevens tot je beschikking die inzicht verschaffen in het gedrag van die gebruikers. Om die aan te vullen met meer kwalitatieve inzichten, kun je een enquête gebruiken. Zo’n enquête spreekt rechtstreeks tot de eindgebruiker van je product en hopelijk ook van je documentatie. De vragen zijn bedoeld om meer te weten te komen over de eindgebruikers en hun werkomgeving, en om rechtstreeks van de bron te horen waar verbeteringen nodig zijn.

Kun je de technische documentatie bij het product gebruiken?

In ons vorig bericht onderzochten we of je klanten je informatie kunnen vinden. Deze tweede groep enquêtevragen legt de focus op de volgende stap: is het antwoord dat je kreeg juist, up-to-date en begrijpelijk – kortom: “Kan je klant je informatie gebruiken”? De vragen zijn opgedeeld in de volgende categorieën: juist en up-to-date, begrijpelijk en nuttig.

Juist en up-to-date

  • Vind je soms onjuiste informatie? 
  • Wat doe je als je een fout ondekt? 
  • Op welke manier kan verouderde of onjuiste info je werk beïnvloeden? 
  • Wat is the impact van een grote documentatie-update? 

Begrijpelijk

  • Bevatten documenten dikwijls info die je niet begrijpt? 
  • Bij wie kan je terecht als je een vraag hebt over iets dat je niet begrijpt?
  • Op welke manier zou je vragen willen stellen? 

Nuttig

  • Op welke manier ben je geholpen met onze documentatie? 
  • Welke problemen kun je oplossen dankzij onze documentatie? 
  • Bij welke problemen blijf je in de kou staan? 

Deze vragenlijst in Excel 

Wil je de volledige vragenlijst in Excel, met scoremethode? Neem contact op met Flow.