Sluiten

Gestandaardiseerde en gecentraliseerde informatie (1/2)
Gestructureerd en up-to-date

Eén van de taken waarmee we intussen erg vertrouwd zijn, is het harmoniseren, centraliseren en up-to-date maken van informatie. Die zit vaak verspreid over het hele bedrijf bij tientallen personen en in honderden documenten. Ook bij 3D Systems zorgden we voor gestandaardiseerde documentatie.

3D Systems Leuven was tot enkele jaren geleden bekend onder de naam LayerWise. Het is een spin-off van het Departement Werktuigkunde van de KU Leuven en tegenwoordig één van de marktleiders wereldwijd in 3D-printen van metalen onderdelen. 3D Systems Leuven is zowel technologieontwikkelaar als technologiegebruiker.

 

Met hun state-of-the-art printtechnologie bouwen ze bij 3D Systems Leuven, met een laser, materiaal in lagen op tot een solide geheel. Een grote troef van hun technologie is dat die ontwerpers in staat stelt zeer complexe geometrieën te bekomen die ze met traditionele technieken niet zouden kunnen maken. Deze eigenschappen maken hen tot een sterke innovatiepartner voor klanten in de industriële, medische en lucht- en ruimtevaartsector.

Vandaag is 3D Systems Leuven een onderneming die behoort tot de 3D Systems-groep. Ze heeft haar hoofdzetel in South Carolina, VS, en is een wereldleider in 3D-printtechnologie.

Uitdagingen: up-to-date, toegankelijke en volledige documentatie

Doordat 3D Systems Leuven steeds meer succes heeft met zijn 3D-printtechnologie, begonnen de productiefaciliteiten in Frankrijk en Zwitserland een belangrijke rol te spelen bij de productie van de printmachines. Die voelden een toenemende behoefte aan duidelijke, toegankelijke en toch volledige documentatie.

Ook was er bij 3D Systems Leuven door de jaren heen veel geschreven informatie gecreëerd, door verschillende personen met verschillende functies, en bewaard in bestanden op diverse locaties. Soms behandelden verschillende documenten dezelfde onderwerpen, maar met licht verschillende instructies.

Er was een behoefte ontstaan om de informatie, door de jaren heen opgebouwd, te harmoniseren en te centraliseren.

De informatie was van zeer goede kwaliteit, maar er was een behoefte ontstaan om de informatie, door de jaren heen opgebouwd, te harmoniseren en te centraliseren, en ter gelegenheid daarvan te kijken of die nog up-to-date was.

3D Systems besloot de uitdaging aan te pakken in samenwerking met Flow.

Oplossing: samenwerken op de werkvloer

We bestudeerden alle relevante documenten en namen informatie daaruit op om de teksten vorm te geven. Ook verzamelden we mondeling gegeven informatie van ingenieurs, kwaliteitscontroleurs en monteurs.

3D Systems werkt met Flow voor gestandaardiseerde en gecentraliseerde informatie

Op de werkvloer waren we aanwezig tijdens assemblages, finale afregelingen en kwaliteitscontroles. We schreven uit wat de beste praktijken zijn, rekening houdend met de veiligheidsprocedures. We maakten ook veel foto’s en illustraties en namen die op in de documentatie.

Uiteindelijk leverden we honderden pagina’s documentatie op met vlot leesbare, gestandaardiseerde en gecentraliseerde informatie.