Sluiten

Algemene voorwaarden

Opleidingen

Inschrijven voor een opleiding

Schrijf je in voor een opleiding door een mail te sturen naar info@flowtime.be

Telefonisch inschrijven is niet mogelijk.

Wij bevestigen je inschrijving binnen de week na ontvangst. Heb je geen bevestiging ontvangen? Bel naar +32 9 336 41 31, en wij helpen je verder.

Je deelname annuleren

Meer dan twee weken voor de start

Weet je meer dan twee weken voor de start van de opleiding dat je niet kunt deelnemen? Laat het ons dan zo snel mogelijk schriftelijk weten. We kunnen in dat geval:

 • je inschrijving annuleren
 • je inschrijving verplaatsen naar een andere datum

Minder dan twee weken voor de start

Weet je minder dan twee weken voor de start van de opleiding dat je niet kunt deelnemen? Het volledige bedrag blijft verschuldigd, maar je mag altijd een collega in je plaats sturen om de opleiding te volgen. Laat ons dit indien mogelijk wel vooraf weten.

Onvoorziene omstandigheden

Moeten wij door onvoorziene omstandigheden of onvoldoende inschrijvingen de opleiding annuleren, de datum verplaatsen of de locatie wijzigen? Dan laten we dat onmiddellijk weten.

Ingeschreven cursisten hebben het recht om zich uit te schrijven en het al betaald inschrijvingsgeld betalen we dan integraal terug.

Je opleiding betalen

Hoeveel kost het?

Neem contact met ons op voor een opleiding. Wij mailen je terug en informeren je over de prijs. Dit bedrag omvat ook alle kosten voor catering en documentatie.

Hoe kun je betalen voor de opleiding?

Je betaalt onze facturen bij ontvangst en in elk geval voor de start van de opleiding. Vergeet de referentie die je vindt op de factuur niet te vermelden.

 • IBAN: BE09 7370 2853 8857
 • BIC: KREDBEBB

Algemene voorwaarden facturatie

 1. Behoudens andersluidende bepalingen zijn onze facturen contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel. Ingeval van laattijdige betaling geldt het vervallen van de termijn als ingebrekestelling.
  Hierdoor worden al onze schuldvorderingen eisbaar, zelfs indien ze nog niet vervallen zijn of voortspruiten uit andere contracten. In dergelijke gevallen is een verwijlintrest verschuldigd van 1,5% per maand. Indien een factuur niet betaald werd op haar vervaldag is Flow bvba gerechtigd alle nog te verrichten diensten te staken en alle contracten met de opdrachtgever gesloten, kunnen dan ten zijnen laste verbroken worden.
  Deze verbreking gebeurt door het versturen van een aangetekend schrijven aan de opdrachtgever en geldt alsdan automatisch.
  Indien de opdrachtgever zonder enige reden in gebreke blijft, blijft zijn schuld te voldoen op de vervaldag en wordt deze van rechtswege verhoogd met 10% met een minimum van 65 euro, teneinde ons schadeloos te stellen voor alle nadelige gevolgen, met uitzondering van de conventioneel bepaalde verwijlintresten.
 2. Klachten met betrekking tot geleverde prestaties of facturaties moeten ons binnen de acht dagen na de respectievelijke datum worden meegedeeld.
 3. Alle taksen, lasten en BTW blijven ten laste van de opdrachtgever.
 4. In geval van betwisting is enkel de Rechtbank van Gent bevoegd.